Actualizare informatii tehnice(actualizare geometrie) – acte necesare:

– Extras de Carte Funciara(copie)
– Carti de identitate/CUI(copie)

Actualizare informatii tehnice(edificare constructii) – acte necesare:

• Extras de Carte Funciara
• Carti de identitate/CUI(copie)
• Autorizatie de Construire + planse de architectura + memoriu(vizate spre neschimbare)
• Proces verbal la terminarea lucrarilor – diriginte de santier – 4 exemplare originale
• Certificat Energetic (copie)
• Comunicare incepere lucrari la Inspectoratul de Stat in Constructii(copie)
• Dovada platii de 0.1%+0.5% la Inspectoratul de Stat in Constructii(copie)-chitante/OP
• Referate de buna executie(copie) – diriginte de santier, arhitect, rezistenta, etc
• Certificat de atestare a Edificarii Constructiei – directia de Urbanism a Primariei(original)
• Certificat fiscal – cu valoarea de impozitare a noii constructii(copie)