Ce inseamna si reprezinta PUG – Plan de Urbanism General

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUG-ului:

– optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;
– valorificarea potentialului natural, economic si uman;
– stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
– reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
– stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
– stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
– stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
– stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
– modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
– evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;
– delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica;
– stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor