Ce inseamna si reprezinta PUZ – Plan de Urbanism Zonal

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal, cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului):

– organizarea retelei stradale;
– zonificarea functionala a terenurilor;
– organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
– indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
– dezvoltarea infrastructurii edilitare;
– statutul juridic si circulatia terenurilor;
– delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
– masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata;
– mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
– masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
– reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.