Trasarea ( intarusarea ) este procedeul prin care elementele proiectate sunt transpuse (materializate) in teren.

Cazul 1 – Terenuri (limite cadastrale) – Trasarea ( intarusarea ) unui teren reprezinta operatiunea prin care limita cadastrala a unui teren este materializata

Cazul 2 – Axe Constructii – Prin trasare se intelege acea operatiune prin care, elementele proiectate sunt transpuse in teren ( materializate ).Pentru executarea unei constructii este necesara in prealabil materializarea pe teren a axelor constructiilor . Toate lucrarile ulterioare : executarea sapaturilor pentru fundatii, pozitionarea stalpilor, cofrarea si armarea elevatiilor, zidirea peretilor, pozitionarea golurilor, etc. se vor raporta in permanenta la axele constructiei materializate.

Cazul 3 – Elemente proiectate – Prin operatiunea de trasare a elementelor proiectate se intelege transpunerea/pozitionarea in teren a elementelor caracteristice din proiect. Astfel acestea pot fi foarte variate, incepand de la trasarea unor elemente in cadrul unor constructii (montarea prefabricatelor de beton, pozitionarea stalpilor, a golurilor tehnice, etc.) pana la sistematizarea verticala (materializarea pe teren a cailor de comunicatii, retelelor edilitare, rigolelor, spatiilor verzi etc).

Cazul 4 – Cote nivel – Trasarea cotelor de nivel presupune materializarea pe teren, pe verticală a unui punct a carui poziţie altimetrica (cota / altitudine) este cunoscută, în aşa fel încât cota lui să corespundă cu cota indicată în proiect. Pentru trasarea cotelor de nivel este necesar planul de executie al obiectivului.